31. januar 2017

Hogst og tomterydding

Vi får forespørsler fra entreprenører, private kunder, borettslag og kommuner om tomterydding. Tomterydding er en helt naturlig start ved nybygg eller liknende prosjekter. Det kan være naturlig å ta en gjennomgang med oss før tomteeier eller eventuelt arkitekter velger hvilke trær som skal stå igjen. En stor del av prosjektet vil normalt omfatte full hogst. Vi kan gjøre en vurdering på hvilke trær som er fine å beholde , i tillegg til hvilke trær som kan bli problem-trær over tid. Solforhold er ofte et tema vi diskuterer i forhold til hvor du legger eller har uteområder.

Råd

Vi kan gi råd om hvilke trær som bør felles. Når trær har stått nær hverandre over lengre tid, vil de vokse seg store og bli knyttet sammen, ikke helt ulikt alt annet som lever i lengre tid sammen. Når vi feller et tre, må vi ta hensyn til at gjenstående trær ikke utgjør en risiko i for eksempel sterk vind, og ender opp som vindfall. I tillegg, når vi feller et tre, skal vi tenke på at røtter (rotsystem) kan være mindre utviklet i de retninger store trær har tidligere stått, noe som kan føre til at gjenstående trær blir utsatt.

Tomterydding inkluderer både bortkjøring og deponering. Vi har gode samarbeidspartnere som hjelper oss om det trengs. I Rogaland samarbeider vi fortrinnsvis med RT Hage og Anlegg som har utrolig dyktige folk og en topp utstyrspark bestående av flere gravemaskiner, stor traktor m/henger osv.

Pris

Vi har som mål å jakte de beste og rimeligste løsningene for våre kunder, og det er alltid noe å spare på god planlegging. Vi har mulighet til å redusere volumet på kvister med ca 90% med vår fliskutter. Det tilsier mindre komplisert bortkjøring, samt kostbar deponering. Flis kan i motseting til kvist brukes som fyllmasse.

Vi ønsker å skreddersy våre tilbud til ditt behov. Der tomterydding er en nødvendighet, vil vi kunne tilby gode løsninger og et godt samarbeid. Hage og Bolig er ansvarsforsikret. Det er en absolutt nødvendighet når du velger leverandør. Vi kan gi fastpris på de fleste prosjekter som en ekstra trygghet for deg som kunde. Blir det nødvendig å kalle inn våre samarbeidspartnere, vil det koordineres av oss, om ikke annet er avtalt.

Vi er effektive

Vi ser at en del tomterydding foregår mens man blant annet venter på en byggesøknad. Det er en god og effektiv utnyttelse av tidsbruk. Det er i tillegg noe du kan gjøre mens det er frost og snø, eller når gravemaskiner og lignende utstyr ikke klarer å jobbe effektivt.
Ta kontakt med oss, så finner vi den beste løsningen for ditt prosjekt.