31. januar 2017

Stormfelt skog og farlige trær

Liv, helse og store verdier kan gå tapt når naturkreftene herjer som verst. Det er I forbindelse med storm og uvær de fleste ulykker relatert tre og motorsag skjer.

For de som ikke har erfaring, utstyr eller riktig arbeidsteknikk er vindfelt skog spesielt utfordrende og det frarådes å sette igang med opprydding på egen hånd uten at området er sikret. Dette gjelder både bedrifter som jobber med grønt anlegg, grunneiere og privat personer som ønsker litt ved. Ønsker dere å gjøre jobben selv med kvisting og saging så kan vi leies inn for å uskadeliggjøre det som er farlig.

Ligger et tre I spenn så er det enorme krefter som venter på åuløses. Sager man feil, så vil motorsagen eller treet med stor sannsynlighet slå tilbake eller gi kast og påføre vedkommende livstruende skade. Treet kan også oppføre seg annerledes ved felling enn det ville gjort under normale omstendigheter.

Gjør et godt valg og få hjelp med vanskelig og farlig rydding. Sikkerhet skapes med kompetanse.

Forsikringsselskap

Takstmenn og forsikringsselskap har ofte lange ventetider I etterkant av uvær.Vi kan tilby deg en risikovurdering du kan fremlegge for forsikringselskapet. Er det overhengende fare så vil din sak (meldt skade) bli prioritert.

Farlige trær

Når vi jobber med farlige trær så er det viktigste å få dem ned uten at de volder skade på person eller verdier. Har du et eller flere farlige trær så er det ikke riktig tidspunkt å investere I en motorsag og en vernebukse fra den lokale jernvaren eller tiden for å leie inn en kar som er interessert I å tjene noen kjappe penger ved å utføre en “småjobb”

Leier du inn ufaglærte uten kompetanse, kurs og riktig verneutstyr samt (riktig) forsikring så sitter du igjen med ansvaret. Forsikringselskapet kan gi avkortning av utbetaling som følge av det.

Hvis treet er sykt og må seksjonsfelles av klatrer pga plassering eller annen risiko så forankrer vi oss I nabotrær om disse tåler dette. Skulle treet falle så vil klatreren bli suspendert I evt nabotrær. Denne metoden blir også brukt om det ikke er mulig å komme til med lift. Er det ikke mulig å klatre I treet så bruker vi lift som alternativ.