31. januar 2017

Trepleie og beskjæring

Riktig beskjæring utført til rett tid er viktig for et sunt og vakkert tre.  Vi gir deg ekspertråd.

Trær er en viktig del i alle landskaper, men ofte glemmer vi at også trær trenger pleie. Vi har erfaringen og den nødvendige kompetansen til å ta vare på alle typer trær. Ved hjelp av klatring og nøyaktig beskjæring pleier vi treet på den mest skånsomme måte. Vi unngår så langt som mulig å bruke fordyrende elementer som eksempelvis lift eller teleskoptruck, maskiner som i tillegg er uegnet for å komme inn i kronen på treet.

Trepleie omfatter også forebyggende arbeid, som for eksempel sikring av svake kløfter, grener, planting av trær, oppbygningsbeskjæring, fjerning av tørre og overflødige greiner, kronesikring, kroneløft, krone reduksjon, tilstandsrapport, diagnose av sykdom og beskyttelse av trær i byggeperioder.

Kommunene I vår region krever fri høyde. Dvs at det ikke skal henge greiner og kvister lavere en 3 meter over fortau og gang- og sykkelveg. Langs kjørebane gjelder det en høyde på 4,7 meter. Det er ditt ansvar at dette blir overholdt. Her kan man risikere bot, at kommunen gjør det på din regning eller I verste fall avkortning i forsikringssaker om uhellet skulle være ute.

Vi utfører også beskjæring av røtter om det skal utføres anleggsarbeid i nærheten av treets rotsone. Blir røtter revet av gravemaskin, så er det stor fare for at treet dør eller blir sykt. Det er trist om dette ikke blir hensyntatt, entreprenører har gjerne ikke kunnskap om dette og derfor en tendens til å overse oppgaven og ansvaret. Konsekvensene er som oftest ikke synlige før et år eller to etter at anleggsarbeidet er ferdig og entreprenøren fraskriver seg da ansvaret for den påførte skaden.