31. januar 2017

Vei- og linjerydding

Vi har regionens største beltegående fliskutter som tar hele 21x28cm virke og kommer til nesten overalt.  Maskinen har også kraftig påmontert vinsj som gjør at vi kan gjøre jobben med et mindre og mer effektivt mannskap og dermed kan gi deg som kunde en bedre pris.

Den unike maskinen som går på belter gjør at vi sparer tid ved å la være å hente ut kvist og virke, men heller kjører maskinen der hvor kvisten ligger. Maskinen kan også enkelt løftes med kran, og kan derfor også transporteres ut og settes I land i skjærgården for å rydde hyttefelt og linjer uten enkel adkomst. Den har et lavt marktrykk og gjør veldig liten skade I terrenget.

Vi ser ofte andre som jobber med tilhenger eller traktor monterte fliskuttere som bruker vesentlig mer tid da de først må hente ut kvist fra skogen da de ikke er mulig for dem å få adkomst. En stor traktor kommer ikke til, og det gjør heller ikke et firma som har eller leier en tilhenger montert fliskutter.

Teknologien og kompetansen gjør oss bedre og mer effektive.